MUDr. Pavel IŠTOK

MuDr. Pavel Ištok
chirurg, venózny chirurg, proctológ
Ordinačné hodiny

 

Pondelok: 7:30 – 13:00

Utorok: 7:00 – 13:00

Streda: klinický deň

Štvrtok: 11:30 – 17:00

Piatok: 7:30 -12:00

Vzdelanie

1983 – 1989 LF UK Bratislava
1992 atestácia I. stupňa z chirurgie
2005 atestácia II. stupňa z chirurgie

Absolvované viaceré kurzy a tréningy v oblasti manažmentu a finančného manažmentu
(EU BA, BAYER, Comtrad International, Mercury)

Študijné pobyty na klinikách:
Vancouver, Kanada Onkologická klinika,
Krasnodar, Rusko Onkologická klinika,
Berlin, Cievna chirurgia,
New York,-MSKCC Institute,
Wiener Privatklinik,
Kliniky v Krakowe a Budapešti
Pravidelné účasti na medzinárodných kongresoch

Čítajte viac...

MUDr. Róber Takács

lekar v proctoven clinic
cievny chirurg
Ordinačné hodiny

 

Streda: 9:00 – 15:00 hod.

Vzdelanie

1992 – 1998 LF Masarykova Univerzita Brno ( všeobecné lekárstvo)
2002 – Špecializácia z chirurgie, 1. stupeň

2008 – Špecializácia z cievnej chirurgie

2011 – Duplexné vyšetrenie ciev končatín a krku ( Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne)

Pracovné skúsenosti

1998 – súčasnosť – Oddelenie cievnej chirurgie, Univerzitná Nemocnica Bratislava ( sekundárny lekár)

1998 – Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava

MUDr. Silvia Kissová

lekar v proctoven clinic
cievny chirurg
Ordinačné hodiny

 

Streda: 8:30 – 15:00 hod.

Vzdelanie

1996 – 2004 – Gymnáziu, 17. novembra, Topoľčany

2004 – 2007 – Jesseniova fakulta, Martin

2007 – 2010 – Lekárska fakulta UK, Bratislava

2008 –              zahraničná stáž AKH Wien

Pracovné skúsenosti

2010 – 2017 – Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, UNB ( sekundárny lekár, oddelenie cievnej chirurgie)

2012 – zaradenie do špecializovanej prípravy v odbore cievna chirurgia

2017 – 2018 – Klinina cievnej chirurgie, NUSCH

2017 – atestácia v odbore cievna chirurgia

2018 – súčasnosť – CINRE, Bratislava ( cievny chirurg)

MUDr. Ivan Novák

lekar v proctoven clinic
chirurg
Ordinačné hodiny

 

Streda: 9:00 – 15:00 hod.

Pracovné skúsenosti

1970 – OÚNZ v Liptovskom Mikuláši ( lekár chirurgického oddelenia )

1973 – cyklická predatestačná príprava v plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgii  ( oddelenie plastickej chirurgie v Bratislave

1974 – kvalifikačná atestácia I. stupňa z chirurgie

1974 – 1980 – chirurgické oddelenie NsP Liptovský Mikuláš

1980 – 1986 – Alžírsko – Meftah – vedúci lekár 

1987 – kvalifikačná atestácia II. stupňa z chirurgie

1991 – 1998 – zástupca primára chirurgického oddelenia a riaditeľ Železničnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave

2000 – 2009 – vedúci oddelenia generálneho riaditeľstva Spoločnej zdravotnej poisťovne

2003 – atestácia z revízneho  lekárstva a úväzkový lekár chirurgického oddelenia Vojenskej nemocnice v Bratislave

2010 – 2016 – odborný garant pre chirurgiu MedialCare s.r.o., Bratislava

MUDr. Štefan Novák

lekar v proctoven clinic
chirurg
Ordinačné hodiny

 

Streda: 9:00 – 15:00 hod.

Štvrtok: 9:00 – 16:00 hod.

Vzdelanie

1998 – IVZ Bratislava – špecializácia v odbore chirurgia I. stupňa

2004 – SZU Bratislava – špecializácia v odbore chirurgia

Jeseniova Lekárska Fakulty Univerzity Komenského v Martine

Pracovné skúsenosti

1995 – 2006 – NsP Čadca – lekár chirurgického oddelenia

2006 – 2007 – Fakultná nemocnica Nitra – lekár chirurgickej kliniky

2007 – súčasnosť – Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov – lekár IV. chirurgickej kliniky

Školenia

2006 – Certifikát z laparoskopickej chirurgie Třinec, Česká Republika

2007 – Certifikát z kurzu gastroesofageální refluxní nemoc jícnu, Olomouc, Česká Republika

2011 – Certifikát z workshopu Resekcie pečene pre metastázy kolorektálneho karcinómu, Bratislava

2011 – Certifikát o účasti Central Europe Nutrition Academy, Portorož, Slovinsko

2013 – Certifikát o absolvovaní chirurgického workshopu Colorectal Continuum Introduction Steps, Hradec Králové, Česká Republika

 

MUDr. Lýdia Žúdelová

lekar v proctoven clinic
cievny chirurg
Ordinačné hodiny

 

Pondelok: 9:00 – 15:30 hod.

Vzdelanie

1993 – 1997 – Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava

1998 – 2005 – Lekárska Fakulta Univerzity Kimenského – odbor Všeobecné lekárstvo

2012 – Špecializačná skúška v odbore cievna chirurgia

Pracovné skúsenosti

2005 – súčasnosť – Klinika cievnej chirurgie NÚSCH, a.s.

2014 – 2016 – externý cievny chirurg v Medissimo – Nemocnica s poliklinikou, Bratislava

Prednášková činnosť

– vzdelávanie študentov medicíny a ošetrovateľstva vrámci KCCh a NÚSCH, a.s., LFUK a SZU

– príležitostné vedenie KCCh v neprítomnosti primára kliniky

– aktívna aj pasívna prednášková činnosť na odborných kongresoch na Slovensku aj v zahraničí

Školenia a kurzy

– pravideľná účasť na slovenských a medzinárodných kongresoch a workshopoch

2018 – RFA Procedure with ClosureFast – Medtronic

2018 – USG kurz – cievy končatín a krku

2013 – Školenie vrámci projektu ” Vzdelávanie užívateľov systému DRG”